Scroll Top

مطالب

انگیزشی

آموزشی

علمی

تاریخچه نین جوتسو
نینجا تقریبا در قرن ششم میلادی (بودیسم) وارد ژاپن شد و منجر به درگیری بین کسانیکه می خواستند بودیسم را بصورت یک مذهب رسمی درآورند و کسانیکه از (شینتوایسم) بعنوان مذهب ملی طرفداری می کردند شد. بر طبق شواهد موجود پیشینیان نینجاهای ژاپنی از طرفداران بودیسم بودند و به همین دلیل یاغی نام گرفتند...
سلاح های نین جوتسو
نینجا ها از دیرباز تاکنون برای دفاع از خودشان از سلاح های مختلف بنابر شرایط استفاده می کردند. تعداد سلاح های نینجا ها بسیاری زیاد است و تسط بر هرکدام ،نیاز مند تلاش و بکار گیری مهارت های مختلف است . برخی از سلاح های نینجاها برخلاف داشتن ظاهری ساده، می تواند ابزاری بسیار کارامد در زمان خودش باشد. یک نینجا علاوه بر تسلط برابزار ،بز زمان وشرایط هر ابزار و سلاح نیز تسلط کامل دارد. در ادامه ما به معرفی برخی از سلاح های پرکاربر نینجاها می پردازیم. شوریکن : یک نوع سلاح سرد ژاپنی است که به سمت هدف پرتاب می‌شود. این سلاح از سلاح‌های اختصاصی نینجاها است. شوریکن در انواع ۲ پَر، ۳ پَر، تا ۸ پَر ساخته می‌شود. بوشوریکن نیز نوعی از شوریکن‌هاست
مهارت های نینجا
مهارت هایی که هنرجویان با فراگیری هنر رزمی نینجوتسو کسب می کنند.

حرکات آکروباتیک

یادگیری حرکات آکروباتیک کاربردی نظیر نیم وارو، وارو، پرش از روی اجسام و موانع مانند خودرو و …

درگیری و مبارزه

تکنیک های کاربردی مبارزه و درگیری از مبتدی تا پیشرفته و درگیری با چندین نفر

دفاع شخصی کاربردی

آموزش تکنیک های کاربردی دفاع شخصی برای دفاع در برابر ضربات مشت، چاقو، چوب، شمشیر و …

سلاح های رزمی

آموزش حرفه ای کار با سلاح های چاقو، چوب، شمشیر، نانچیکو، زنجیر، کاما، شورایکن، تونفا و …

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری کامل بدن، پا 180 درجه و …

بدن سازی رزمی

بدنسازی رزمی برای افزایش نیرو و قدرت بدن، استقامت، تحمل ضربات و …

راپل

آموزش راپل و فرود از ارتفاع، انواع گره های مناسب کوهنوردی و کاربردی برای شرایط سخت، جنگل، کوهستان و …

ضربات دست و پا

یادگیری انواع ضربات مشت و پا برای درگیری خیابانی، مبارزات، مسابقات و …

اخبار و اطلاعیه ها
photo_64@15-07-2019_01-18-11
هنر رزمی نین جوتسو ( نینجاهای واقعی)
نینجاکلاب تحت نظارت و سرپرستی سنسی مصطفی نجفی
استاد مصطفی نجفی
نماینده استان تهران
دان ۴ نینجوتسو
هنر رزمی نین جوتسو (بوجینکان) را تحت نظر مربیان رسمی سبک آموزش ببینید تا شاهد موفقیت و پیشرفت خود باشید. سنسی مصطفی نجفی نماینده استان تهران در سبک هنر رزمی نین جوتسو (نینجاهای واقعی) نینجاکلاب تحت نظارت و سرپرستی سنسی مصطفی نجفی
شی دو شی هو مصطفی نحفی